Aql-idrokda, tanada, ruhda bo'lgan eng sog'lom Anime o'g'il-qizlar