Bo'rining yomg'ir haqidagi eng yaxshi va 'faqat' so'zlari, siz hech qachon ko'rmasligingiz kerak