Shunday qilib 'Anime jurnalistika' deb nomlangan va uni bosish va qarashlar uchun hamma qanday